अर्थशास्त्र

हुंडी वटवणे | Bill of lading

हुंडी वटवणे. हुंडी  म्हणजे गोळा करने होय. तिचा नेमका व्यापारी व्यवहारात कसा उपयोग होतो, हे आपण उदाहरणा सोबत …

Read More »

समग्रलक्षी अर्थव्यवस्था.

समग्रलक्षी अर्थव्यवस्थेची व्याख्या: संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक एकक आहे अर्थव्यवस्था वर्तमानाचे अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे ‘समग्रलक्षी’ अर्थशास्त्र होय. समग्रलक्षी …

Read More »